Plotseling was er goed nieuws vanuit de gemeente. In de Stad Amersfoort verschijnt op 20 juli 2020 ineens een artikel dat het plan om een autoweg door de groengordel in het Soesterkwartier te leggen ’terzijde’ is geschoven door wethouder Hans Buijtelaar en het college. Zijn we dan klaar? Nee, dat niet, want we willen dat het plan ook echt niet meer terug komt. Hij moet door de papierversnipperaar en daar hebben we jullie hulp bij nodig!

Open vizier

Quote uit het krantenartikel:
“In een van de vele gesprekken heeft Kerngroep Leefplezier 3812 (die bestaat uit bewoners in of rondom de Dollardstraat) aangegeven dat men geen doorkruising van de groengordel wil. Daarnaast werd het de gemeente duidelijk dat er in de wijk veel expertise aanwezig is die men wil aanbieden in het meedenken om tot een goede oplossing te komen. ,,Het college waardeert de constructieve handreiking van de Kerngroep Leefplezier 3812. We gaan graag op hun aanbod in om verder met hen de dialoog te voeren. Hierbij willen we gebruik maken van de bij inwoners aanwezige ervaring en expertise. Met deze ‘meedenkkracht’ van de wijk streven we naar een goede en gedragen oplossing voor de problematiek rondom De Nieuwe Poort.”

,,Hierbij zien we dat de genoemde nieuwe ontsluiting Soesterkwartier door de groengordel in de weg zit om deze dialoog aan te gaan”, gaat Buijtelaar verder. ,,Vanuit de wetenschap dat de te nemen maatregelen impactvol zijn voor de directe leefomgeving, hecht het college eraan om dit proces samen met de bewoners te doen. Daarom schuiven we de voorgestelde aanpassing van een ontsluiting die de groengordel doorkruist terzijde. Op deze wijze willen wij met open vizier na de zomer de verdere gesprekken met de inwoners een vervolg geven zodat de uiteindelijke uitkomsten ervan op zo veel mogelijk draagvlak kunnen rekenen.”

Raadsinformatiebrief

Het college heeft hierover ook de raadsleden geïnformeerd met een raadsinformatiebrief. Hierin staat: “Vanuit de wetenschap dat de te nemen maatregelen impactvol zijn voor de directe leefomgeving, hecht het college eraan om dit proces samen met de bewoners te doen. Daarom schuiven we de voorgestelde aanpassing van een ontsluiting die de groengordel doorkruist terzijde. Op deze wijze willen wij met open vizier na de zomer de verdere gesprekken met de inwoners een vervolg geven zodat de uiteindelijke uitkomsten ervan op zo veel mogelijk draagvlak kunnen rekenen.”

Wethouder Buijtelaar neemt onze signalen serieus, maar we zijn er nog niet…

Je zou ook interesse kunnen hebben in

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.