Onze acties en petitie hebben zin gehad! Op 13 oktober worden tijdens de ronde twee moties ingebracht. Een over de groengordel en dat er niet nog een nieuwe weg doorheen mag, en een over dat er een burgerparticipatietraject moet worden gestart met de Soesterkwartierders.

Samen met Noordewierweg Verbindt, Busje komt zo en Kerngroep Groengordel hebben we de gemeenteraad laten weten wat we graag zouden willen voor het Soesterkwartier. (Ons voorstel en de brief aan de Raad) Partijen GroenLinks, Amersfoort 2014, D66, SP en PvdA hebben deze wensen opgenomen in twee moties die ze aan de raad willen voorleggen. Dit zal gebeuren tijdens de Ronde van 13 oktober wanneer de gemeenteraad praat over de ontwikkelingen Langs Eem en Spoor en de Nieuwe Poort.

Als de meerderheid van de raad instemt met deze moties, krijgt wethouder Hans Buijtelaar een meer aangescherpte opdracht. Juist nu is het extra belangrijk dat we veel handtekeningen op onze petitie krijgen, om de Raad ervan te overtuigen dat we graag willen dat ze op de moties gaan stemmen. (Nog niet getekend? Teken hier)

We blijven alert

We zijn erg blij dat politieke partijen aandacht hebben voor een beter proces en de mening van de Soesterkwartierders belangrijk vinden! Desondanks blijven we in de gaten houden of het proces eerlijk gaat en zullen we opkomen voor onze wijk. Zo zal er met de motie groengordel nog steeds ruimte zijn om een drukke weg door de Puntenburgerlaan te leggen en dit willen we voorkomen.

Dit is de inhoud van de moties:

 1. Geen nieuwe doorsnijding van de groengordel
  De titel spreekt voor zich: geen nieuwe doorkruising van de groengordel. We zien dit als een zeer belangrijke stap om de optie door Dollardstraat definitief van tafel te krijgen! Aan de andere kant maken we ons zorgen om het feit dat er niet bij genoemd staat dat de groengordel niet mag worden aangetast, waardoor de Puntenburgerlaan niet wordt uitgesloten. We zullen in onze inbreng tijdens de ronde van 13 oktober zeker op wijzen! En de raadsleden vragen dit toe te voegen aan de motie. 
 2. Samen bereik je meer
  Deze motie heeft drie punten: 
  1. De voorstellen zoals in raadsinformatiebrief 2020-054 worden gedaan te beschouwen als een ‘verkeerskundige voorstudie’.
  2. Een participatietraject onder leiding van een onafhankelijk procesbegeleider op te starten en dit traject vorm te geven volgens de principes van de participatiegids (en Starten voor de Start) en uiterlijk in april 2021 de uitkomsten van dit traject te presenteren aan de raad. 
  3. Een integraal masterplan te ontwikkelen (met de onder 2 genoemde participatie) voor het gehele gebied Langs Eem en Spoor, de Nieuwe Poort en Soesterkwartier, waar de aanpassing  van de verkeersinfrastructuur een onderdeel van uitmaakt en bij de ontwikkeling van dit  masterplan de elementen leefbaarheid, verkeersveiligheid en groen als pijlers in de afwegingen worden meegenomen.

Meekijken?

Wat? Peiling in de gemeenteraad over Langs Eem en Spoor en De Nieuwe Poort, een nieuwe start
Wanneer? Dinsdag 13 oktober om 19.00u
De raadsvergadering is live te volgen via amersfoort.raadsinformatie.nl/live en via YouTube (Raad Amersfoort).

Meer informatie vind je in de raadskalender op de website van de gemeente.

Nieuwe moties over de groengordel en participatie

Je zou ook interesse kunnen hebben in

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.