Helemaal aan het staartje van de raadsvergadering van 10 november om 0.30u werd er gestemd op ‘onze’ moties. Zoals je ziet ontbreken er een aantal partijen, die waren afwezig wegens corona of eerder die avond boos opgestapt.

De resultaten waren: 

  • De raad is unaniem voor de motie LEeS: samen bereik je meer. Een integraal verkeersonderzoek en burgerparticipatie met een onafhankelijke procesbegeleider
  • Alleen VVD stemde tegen de motie over doorsnijding van de groengordel

De motie die de aantasting van de groengordel tegen moest gaan en waarmee ook de optie van de Puntenburgerlaan wordt uitgesloten werd helaas onvoldoende gesteund. 

Hoe gaat het verder met burgerparticipatie?
De gemeente geeft aan binnen een paar weken met een participatieplan te komen. Wij willen hierbij betrokken worden en ook meehelpen een onafhankelijke procesbegeleider aan te stellen die ook draagvlak heeft in het Soesterkwartier. We hebben al enkele weken geleden een voorstel op papier gezet, maar hier nog geen reactie van de gemeente op ontvangen. Belangrijk voor ons is dat het hele Soesterkwartier goed gehoord gaat worden en een plek krijgt in het proces. 

Want dat de wijk eerlijk gehoord gaat worden is erg belangrijk. Zo blijven wij opkomen voor de inwoners voor de Puntenburgerlaan die nog steeds een drukke weg voor hun deur kunnen krijgen. Wanneer de motie over aantasting was aangenomen, hadden zij opgelucht kunnen ademhalen. Dat is helaas niet gebeurd. Politiek partijen verwijzen naar de ruimte die het participatieplan nog moet krijgen. Daarom is het extra van belang dat we blijven aandringen op een participatieproces waarin alle belangen eerlijk worden gewogen! 

We zullen als Soesterkwartierders en als Leefplezier 3812 alert moeten blijven dat dit traject goed verloopt en we vragen jullie dat samen met ons te doen.  

Wil je op de hoogte blijven van het verloop en weten of en wanneer je iets kan doen?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief

Terugkijken kan via de website van gemeente, vanaf 3.02 uur.
De moties kun je hieronder ook downloaden en lezen.

Raad neemt moties over groengordel en burgerparticipatie aan

Je zou ook interesse kunnen hebben in

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.