In juni 2020 viel er een brief op de mat bij bewoners in de Rivierenbuurt dat er het plan lag om een weg door de groengordel te trekken, door de Dollardstraat of Puntenburgerlaan. Wat was het idee hierachter? We nemen je stap voor stap door het voorstel van de gemeente.

Het begint allemaal bij de grote rotonde, de Nieuwe Poort, nét buiten het Soesterkwartier. Deze kon niet genoeg verkeer aan. Dat is wel nodig, want er komen in de komende jaren duizenden nieuwe woningen rondom het Soesterkwartier (project Langs Eem en Spoor) en er komt een nieuw gemeentehuis op het Trapezium aan de Nieuwe Poort. De gemeente wil dat de rotonde dan genoeg capaciteit heeft en prettiger bereikbaar is.

De gemeente heeft daarom aan onderzoeksbureau Royal HaskoningDHV gevraagd om een oplossing om minder verkeer boven over de rotonde te leiden. En zij kwamen met een voorstel met 3 stappen om dat voor elkaar te krijgen:

  1. De afslag van de Brabantsestraat naar Tulpkeukens en de brug wordt verlegd. Het verkeer dat naar de Kop van Isselt moet, kan dan onder de rotonde doorrijden en hoeft er niet meer overheen.
  2. De Groningersstraat, bij de Burger King en Dirk van de Broek, wordt afgesloten, zodat al dat verkeer niet meer over de rotonde hoeft. Ook kan de rotonde nu een kruispunt met vier takken worden.
Van rotonde naar kruispunt

3. Verkeer dat naar het Soesterkwartier wil kan onder de rotonde doorrijden en krijgt een nieuwe afslag op de Amsterdamseweg. De ‘nieuwe Groningerstraat’ gaat dan door de Puntenburgerlaan, óf de groengordel en de Dollardstraat.

Over de Groningerstraat gaat heel veel verkeer, en volgens Royal HaskoningDHV wordt dat in 2030 alleen maar meer. De verwachting is dat over de nieuwe weg door de Dollardstraat of Puntenburgerlaan wel 10.000 auto’s gaan rijden. Dat is evenveel als op de Amsterdamseweg nu! En dat middenin de wijk waar veel kinderen en ouderen wonen en deelnemen aan het verkeer. Daar komt bovenop dat er veel bomen en recreatie- en ontmoetingsruimte zal moeten wijken voor zo’n weg.

Wat raken we kwijt?

In deze video zie je door hoeveel bomen en groen voor deze wegen moeten sneuvelen en wat er verloren zou gaan aan park en bewegingsruimte voor de Soesterkwartierders.

Dronebeelden van de groengordel en waar de wegen zouden moeten komen

Meer lezen over de plannen, de verkeersanalyses en de voorstellen? Je vindt meer informatie op de projectpagina van De Nieuwe Poort op de website van de gemeente Amersfoort.

Motie behoud groengordel aangenomen

We maakten ons als bewoners van het Soesterkwartier grote zorgen over deze plannen. Een grote weg dwars door het groen en onze wijk kan een grote aanslag zijn op onze bewegingsruimte, gezondheid en veiligheid. Ook kunnen er nog veel meer wegen in het Soesterkwartier druk worden, omdat auto’s anders gaan rijden. We hebben Leefplezier 3812 opgericht om deze plannen tegen te houden.

Ondertussen heeft de gemeenteraad moties aangenomen waarin ze aangeven dat er geen nieuwe wegen meer in de groengordel mogen komen en er een plan voor burgerparticipatie moet komen. Het plan om een doorgaande weg door de groengordel naar de Dollardstraat te maken lijkt hiermee van de baan. Er is een participatietraject waarbij vertegenwoordigers uit de wijk mochten meedenken over oplossingen om de NIeuwe Poort veilig te maken, onder leiding van onafhankelijke procesbegeleiders van SOAB. Er ligt nu een rapport met 7 verkeersoplossingen, waarvan de meest kansrijke ook nog de goedkoopste zijn en geen weg door de groengordel vereisen.

Hoe profiteert het Soesterkwartier mee?

We zijn erachter gekomen dat de plannen voor een weg door de groengordel slechts een symptoom was. De oorzaak ligt bij alle nieuwbouwplannen van het project Langs Eem en Spoor. Dit is een handvol projecten die worden gerealiseerd rondom het Soesterkwartier en die grote gevolgen kunnen hebben voor de leefbaarheid van onze wijk. Er wordt de hele tijd gezegd dat het Soesterkwartier, of zelfs de hele stad, gaat meeprofiteren, maar het blijft onduidelijk hoe?

Hoe dat zit, lees je in: Waarom maken we ons zorgen?