Amersfoort groeit en om ons heen wordt volop gebouwd. Het Soesterkwartier dreigt hier de dupe van te worden met minder groen, nieuwe wegen en extra verkeer. Wij willen dat onze wijk plezierig, gezond en veilig blijft om te wonen. De gemeente en de Provincie reserveerden hier 13,5 miljoen euro voor.

Raadsfietstocht 27 augustus 2020

De gemeente wil met de Soesterkwartierders in gesprek en wij willen vertellen wat voor ons als wijkbewoners belangrijk is. Samen met de andere belangengroepen uit de wijk hebben we daarom gekeken wat we nu willen aanpakken met de gemeente en deze drie punten afgesproken:

  • De groengordel blijft zoals hij is
    Tussen de Enk en de Puntenburgerlaan wordt er geen groen weggehaald. De groengordel uitbreiden, mooier maken of uitbreiden mag natuurlijk wel.
  • Soesterkwartierders praten mee met de gemeente
    De gemeente moet Soesterkwartierders en de belangengroepen in de wijk betrekken bij de plannen. Een onafhankelijke begeleider zorgt dat niet alleen de gemeente, maar iedereen gehoord wordt in de discussie.
  • Het Soesterkwartier profiteert mee van de groei van de stad
    Amersfoort groeit en het Soesterkwartier wil daarvan meeprofiteren. Daarvoor is een groot plan nodig, dat gaat over ons leefplezier, meer groen, ruimte om te ondernemen en dat problemen voorkomt, zoals herrie, meer verkeersoverlast, hitte, slechte lucht en onveiligheid.

Deze belangengroepen en organisaties onderschrijven deze kaders:

Veelgestelde vragen

Ik wil de petitie tekenen, maar ik heb geen e-mailadres

De petitie is alleen online te tekenen en hier heb je een e-mailadres voor nodig. Je kan elk e-mailadres maar een keer gebruiken. Wil je toch tekenen? Kijk dan of iemand voor je kan tekenen. Vraag je familie, vrienden of kennissen of ze uit jouw naam een stem willen geven op petitie.nl

Heeft dat wel zin, zo’n petitie? De gemeente doet toch wat hij wil

Veel mensen hebben het gevoel gekregen dat de gemeente zijn plannen toch doordrukt, ook al ben je tegen. Toch hebben onze acties ondertussen wel zin gehad. De plannen over de ontsluitingsweg worden uitvoerig besproken en de Raadsleden kwamen massaal meefietsen door het Soesterkwartier. Maar ze zouden nu nog kunnen denken dat het om een klein clubje mensen gaat. Met de petitie kunnen we laten zien dat heel veel mensen uit het Soesterkwartier willen dat er betere plannen komen voor onze toekomst. Hoe meer mensen tekenen, hoe beter dus!

Het plan om een weg door de groengordel te leggen is toch al terzijde gelegd? Waarom dan deze actie?

Het klopt dat Buijtelaar het plan terzijde heeft gelegd, maar dat betekent niet dat het plan van tafel is. Wij willen helemaal geen toegangsweg door de wijk, ook niet bijvoorbeeld bij de Merwedestraat of de Berkelstraat. Wij willen dat de gemeente opnieuw onderzoek gaat doen naar een oplossing waar niet alleen gekeken wordt naar de verkeerskundige kant maar ook naar kijkt naar leefklimaat, groen, geluid, verkeersveiligheid en woonkwaliteit. Ben je het daarmee eens? Teken dan de petitie

Waarom gaat dit heel Soesterkwartier aan?

Wanneer er geen weg door de groengordel komt, dan wordt hij misschien ergens anders gepland, bijvoorbeeld door de Merwedestraat of Piet Mondriaanlaan. We willen nergens een snelweg, dus moeten we de gemeente met heel Soesterkwartier laten weten dat we dit niet willen en een andere soort oplossing willen. Zo kunnen we voorkomen dat buurten tegen elkaar worden uitgespeeld.

Ook zorgt de groei van de wijken om ons heen voor veel meer bedreigingen van ons leefgenot. Denk aan meer hoogbouw, slechte lucht, hittestress, onveiligheid. De gemeente zou hiervoor een groot plan moeten maken. We willen daarom dat niet alleen wij, maar ook de andere belangengroepen uit het Soesterkwartier goed worden gehoord door de gemeente. Zo kunnen ze een goede oplossing verzinnen die de leefbaarheid, verkeersveiligheid en het groen in de wijk verbetert.

Waarom zet Leefplezier 3812 zich hiervoor in?

We zijn begonnen als actiecomité met als doel om een nieuwe ontsluitingsweg door de groengordel of Puntenburgerlaan te stoppen. Gewoon, omdat we dit als bewoners heel vervelend zouden vinden. Omdat het niet goed is voor onze gezondheid en dat van onze kinderen, de veiligheid, gezelligheid en leefbaarheid van onze straat. Maar al snel bleek dat wanneer wij de weg alleen maar proberen tegen te houden, dat hij dan gewoonweg ergens anders wordt neergelegd en andere bewoners de dupe worden. Dat vonden we niet fair. Ook waren we er niet gerust op dat er een oplossing zou komen waar het Soesterkwartier echt beter van wordt. We kwamen tot inzicht dat we moeten zorgen dat de gemeente naar de hele wijk gaat kijken, hoe verkeer hier rondrijdt en wat het effect is van nieuwe wijken om ons heen.

Daarom zijn we groter gaan denken dan onze eigen voortuin. We zijn in gesprek gegaan met allerlei belangenverenigingen in het Soesterkwartier en leggen nog steeds meer contacten. Zo hopen we dat we een vuist naar de gemeente kunnen maken. Zodat niet alleen wij plezierig en veilig kunnen wonen in het Soesterkwartier, maar iedereen. Lees meer over ons bij Wie zijn wij?.

Waarom kunnen de wegen niet blijven zoals ze zijn?

Er wordt veel extra verkeer verwacht, omdat er veel wordt gebouwd bij het Trapezium, Eemplein, De Nieuwe Stad en Kop van Isselt. Ook in het Soesterkwartier zijn er ontwikkelingen, zoals de nieuwbouw bij de Emmaüskerk en de Wagenwerkplaats. Al deze nieuwe gebouwen zorgen voor meer en nieuw verkeer. Wij vinden dat het probleem van de Nieuwe Poort en/of de ontwikkeling Lang Eem en Spoor zoveel mogelijk daar moeten worden opgelost. Het Soesterkwartier mag hier niet de dupe van worden. 

Wordt de Noordewierweg niet rustiger wanneer de Groningerstraat wordt afgesloten?

Nee, of het verkeer nou via de Groningerstraat, Dollardstraat of Puntenburgerlaan de wijk inkomt, ze komen allemaal uit op de Noordewierweg. De Noordewierweg wordt dus niet rustiger of veiliger met een nieuwe ontsluitingsweg. De gemeente is ook van plan om de Noordewierweg opnieuw in te richten, waardoor het verkeer rustiger moet gaan rijden. Dit plan zorgt wel voor een veiligere weg en moet gewoon doorgaan, ook wanneer de Groningerstraat niet wordt afgesloten en er geen nieuwe ontsluitingsweg komt.

Wordt de Nieuwe Poort veiliger als er een nieuwe ontsluitingsweg komt?

Een tak van de rotonde afhalen lijkt veiliger, maar de Dollardstraat, de zijwegen daarvan en ook de Noordewierweg worden met een nieuwe ontsluitingsweg onveiliger. Het verplaatst het probleem van de rotonde de wijk in. Ondertussen hebben we gepraat met veel verkeersdeskundigen en er blijken allerlei andere oplossingen te zijn waardoor de rotonde veiliger wordt, én het verkeer in het Soesterkwartier niet onveiliger wordt. We willen graag dat de gemeente hier naar gaat kijken.

Weet de gemeenteraad wat jullie ideeën zijn?

We hebben een brief geschreven naar de gemeenteraad om al onze ideeën toe te lichten. Je kunt hem hier downloaden en lezen.

Help mee

Als bewoner van Amersfoort kun je iets doen om ons te helpen. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, teken de petitie, volg ons op sociale media. Kijk op onze Help mee pagina voor meer informatie.