Leefplezier 3812 is ontstaan na een bijeenkomst op 28 juni 2020 in de groengordel. Hierin hebben we met de buurt gepraat over een brief van de gemeente, waarin stond dat zij van plan waren om een grote ontsluitingsweg met meer dan 10.000 auto’s per dag door de groengordel en Dollardstraat, of de Puntenburgerlaan te trekken. Als omwonenden waren we hier erg ongerust over en hadden we veel zorgen. We hebben ter plekke een aantal mensen aangewezen om actie te ondernemen.

Van klein belang naar grote belangen

In juni wisten we niet wat er precies aan de hand was. De plannen voor een nieuwe ontsluitingsweg kwamen totaal uit de lucht vallen en we hoorden dat het een oplossing moest zijn voor de gevaarlijke rotonde. Wij vreesden dat het probleem werd verlegd naar de wijk. Het verkeer mag niet meer over de rotonde moet dan omrijden door de wijk, waar juist veel kwetsbare verkeersdeelnemers zijn. Ons eerste doel was klein en vooral gericht op de omwonenden van de Puntenburgerlaan en Dollardstraat: Geen weg door of langs de groengordel!

Maar wat dan wel? Hoe langer we nadachten over het probleem waar de gemeente mee zat (een gevaarlijke rotonde en toenemend verkeer rond het Soesterkwartier door nieuwbouwplannen), hoe meer we ons realiseerden dat het probleem veel groter was dan we dachten. En de oplossing dus ook niet zo simpel. Als we klein zouden blijven denken, dan kan de gemeente makkelijk groepen tegen elkaar wegspelen. (‘Niemand wil 10.000 auto’s door zijn weg, dus we kiezen de straat met de mensen die het minst protesteren.’) We wilden niet dat met ons protest andere wijkgenoten de dupe zouden worden. Bovendien hoorden we van verkeersexperts dat er waarschijnlijk wel andere oplossingen zijn, waar de gemeente nog niet naar heeft gekeken en waarmee een nieuwe snelweg door de wijk misschien niet nodig is.

Het tweede doel reikt dus veel verder dan de voortuin van een paar mensen in de Rivierenbuurt. We trekken daarom samen op met andere belangengroepen in het Soesterkwartier. Zodat er niet een klein groepje mag meepraten over de plannen en anderen daar de dupe van worden. We willen dat er burgerparticipatie komt voor alle inwoners en dat er een groot ‘masterplan’ komt voor een betere toekomst van de wijk.
(Wil jij dit ook? Teken onze petitie!)

Structuur

Er zijn nogal wat mensen die zich willen inzetten voor Leefplezier 3812. Om zo efficiënt mogelijk te werken hebben we de taken verdeeld over vier werkgroepen: Gemeentelijke zaken, Feiten en cijfers, Communicatie, media en pers, en Belanghebbenden. Samen zijn hier ongeveer 25 mensen druk in de weer. Daarnaast hebben we een grote achterban in de wijk die ons helpt met praktische taken, maar ook met kennis en belangrijke connecties.

  • Werkgroep Gemeentelijke zaken onderhoudt het contact met de politiek. Zij praten met de raadsleden van alle politieke partijen en blijven op de hoogte van wat er in de gemeente speelt.
  • Werkgroep Stakeholders onderhoudt het contact met andere belangengroepen in de wijk. We willen graag samen optrekken, zodat we naar de gemeente een geluid kunnen laten horen.
  • Werkgroep Content bestaat uit enthousiaste geïnteresseerden en verkeersexperts. Zij begonnen met het lezen van de rapporten die er nu liggen bij de gemeente. Vervolgens brengen ze in kaart wat er nog ontbreekt aan informatie en wat mogelijke andere verkeersoplossingen zouden kunnen zijn.
  • Werkgroep Communicatie en Pers onderhoudt contact met de buitenwereld via de website, social media, nieuwsbrieven en informeert de pers over nieuwe ontwikkelingen.