Het voorstel wat er nu ligt, met een doorsteek van de Groengordel en een aansluiting op de Dollardstraat, zou flinke gevolgen kunnen hebben voor heel Soesterkwartier. Wij maken ons zorgen over allerlei aspecten die nu nog niet bekeken zijn in het plan.

Verkeersveiligheid

Wanneer er op een andere plek een drukke straat de wijk in komt, heeft dat gevolgen voor al het autoverkeer door de wijk. Je kan je voorstellen dat het flink drukker wordt op de Dollardstraat, langs de hele groengordel en ook in alle straatjes die daarop aansluiten. De Dollardstraat is nu niet heel druk en veilig voor kinderen om naar de kleuterschool en lagere school te fietsen. Ze kunnen bovendien zelfstandig oversteken om in de Groengordel te spelen en ook ouderen kunnen daar, eventueel met rollator, veilig komen. De Nieuwe Poort kan veiliger, maar dat mag niet ten koste gaan van de veiligheid in het Soesterkwartier.

Behoud Groengordel en monumentale bomen

De Groengordel is met zijn monumentale bomen een onvervangbaar stuk geschiedenis van het Soesterkwartier. Al bijna 100 jaar is dit de groene long van het Soesterkwartier en vormt het een barrière tussen de woonwijken en het lawaai van de Amsterdamsestraat en de industrie. De monumentale bomen zijn de enigen die de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd. Gemeente Amersfoort is altijd duidelijk in geweest: aan de Groengordel wordt niet getornd. We hopen dat we de gemeente op hun woord kunnen vertrouwen en dat de bomen ook dit bestuur overleven.

Duurzaam en groen

Een oude boom ruil je niet zomaar in voor een jonge boom. Het kost vele tientallen jaren voordat een jonge boom dezelfde milieuwinst geeft als een oude boom. Laat staan de bijna honderd jaar oude bomen in de Groengordel.

De Rivierenbuurt heeft de meeste hittestress van heel Amersfoort. Wanneer je een substantieel stuk groen hier weghaalt, zal de temperatuur nog verder stijgen. Ook regenwater wordt minder goed vastgehouden.

Sociale cohesie

De Groengordel is een ontmoetingsplaats voor oud en jong. Het biedt ouderen in de Puntenburg de kans om een ommetje te maken en de sociale cohesie in de wijk is sterk. Een doorgaande weg kan mensen afsnijden van persoonlijk contact met de wijk. Het sociale leven gaat zich vermoedelijk minder op straat afspelen en mensen hebben minder oog voor elkaar. We vragen ons af wat het effect is op eenzaamheid en de veiligheid in de buurt.

Gezondheid

De gezondheid van de bewoners is in het geding door de toename van fijnstof, geluid en drukte. Er is bekend dat dit problemen geeft voor de ontwikkeling van kinderlongen, voor mensen met ademhalingsproblemen en ouderen. Ook het risico op dementie en vroegtijdig overlijden neemt toe bij het wonen aan een doorgaande weg.

Stad van de toekomst

Na de coronacrisis is er een heleboel veranderd in hoe we naar steden kijken. Groen, ruimte en plekken om buiten te zijn, blijken nog veel belangrijker. Ook werken meer mensen thuis of rijden niet meer in de spits. Grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht maken hun steden steeds meer autoluw.

Een beter plan, mét burgerparticipatie

Maar, hoe gaan we dat doen? We zijn van plan om de gemeente met de inwoners van het Soesterkwartier te helpen om tot een beter plan te komen dan een weg door de Groengordel. Bekijk ons voorstel