Op dit moment staan er 6.100 nieuwe woningen gepland rondom het Soesterkwartier. Het is de bedoeling van de gemeente dat we als oude wijkbewoners van het Soesterkwartier profiteren van deze plannen, maar op dit moment is het erg onduidelijk wat het effect op onze wijk gaat zijn. En we vragen ons af wat voor nieuwe woningen er komen en wie dan onze nieuwe buren zijn?

Verkeersveiligheid en parkeerdruk

De Nieuwe Poort kan veiliger, maar dat mag niet ten koste gaan van de veiligheid in het Soesterkwartier. Wanneer de rotonde een kruispunt wordt en de Groningerstraat wordt afgesloten kan dat grote gevolgen hebben langs de hele groengordel en ook in alle straatjes die daarop aansluiten. De Dollardstraat is nu niet heel druk en veilig voor kinderen om naar de kleuterschool en lagere school te fietsen. Ze kunnen bovendien zelfstandig oversteken om in de Groengordel te spelen en ook ouderen kunnen daar, eventueel met rollator, veilig komen.

Ook de nieuwe bewoners komen met auto’s en die moeten ergens heen. Op dit moment is het niet precies duidelijk hoeveel auto’s erbij zullen komen als er 6.100 woningen om ons heen worden gebouwd en hoe die dan gaan rijden. Ook weten we niet of ze bij hun huis kunnen parkeren of dat ze gaan uitwijken naar onze wijk.

Druk op groene buitenruimte en hittestress

Gemeente Amersfoort is altijd duidelijk in geweest: aan de Groengordel wordt niet getornd. De Groengordel is met zijn monumentale bomen een onvervangbaar stuk geschiedenis van het Soesterkwartier. Al bijna 100 jaar is dit de groene long van het Soesterkwartier en vormt het een barrière tussen de woonwijken en het lawaai van de Amsterdamsestraat en de industrie.

Het Soesterkwartier heeft weinig groen en bewoners zijn dus afhankelijk van de groengordel om hittestress te voorkomen, biodiversiteit te leveren, het regenwater vast te houden en een stuk ontspanning te bieden. De oude bomen in de groengordel doen deze taak erg goed. De groengordel wordt druk gebruikt om voor een blokje om, honden uit te laten, sport en recreatie, bijeenkomsten en spel en plezier. De flatbewoners van de Puntenburg hebben vaak geen tuin en ook voor de nieuwe bewoners van Langs Eem en Spoor is de groengordel wellicht een welkome groene buitenruimte. Juist in tijden van corona hebben we gezien hoe belangrijk dit is voor het welzijn en gezondheid van mensen. Iets om te koesteren dus en beter nog: iets om uit te breiden en nog mooier te maken!

Door de jaren heen is er al veel van dit ooit zo monumentale park afgesnoept. Er is ons beloofd in een motie dat er geen nieuwe weg dóór de groengordel zal komen, maar er is nog steeds kans dat er bij de Puntenburgerlaan een doorgaande weg komt en er daarmee een stuk park en veel grote bomen verdwijnen, ook langs de Puntenburgerlaan zelf. We hopen dat we de gemeente op hun woord kunnen vertrouwen en dat de bomen ook dit bestuur overleven.

Verlies van sociale cohesie

Soesterkwartier is een wijk met een dorps karakter. Mensen kennen elkaar en we vormen een kleurrijk geheel. Wat is de invloed van de nieuwe wijken hierop, wie worden onze nieuwe buren, voor wie bouwt gemeente Amersfoort eigenlijk? De nadruk ligt nu vooral op snel bouwen en we vrezen dat hierdoor er huizen komen waar eigenlijk niemand lang in wil wonen. Die te klein zijn en te duur, en niet passen bij de behoeften van de groep mensen die nu een woning willen vinden. Hoe passen deze mensen bij de bestaande wijk? En kan de groengordel wel genoeg plaats bieden voor alle nieuwe bewoners die snakken naar een frisse neus?

Ook meer verkeer en verlies van groen kan invloed hebben op de leefbaarheid in de wijk. De groengordel is een ontmoetingsplaats voor oud en jong. Het biedt ouderen in de Puntenburg de kans om een ommetje te maken en de sociale cohesie in de wijk is sterk. Een doorgaande weg kan mensen afsnijden van persoonlijk contact met de wijk. Het sociale leven gaat zich vermoedelijk minder op straat afspelen en mensen hebben minder oog voor elkaar. We vragen ons af wat het effect is op eenzaamheid en de veiligheid in de buurt.

Verlies van mentale en lichamelijke gezondheid

De gezondheid van de bewoners is in het geding door de toename van fijnstof, geluid en drukte. Er is bekend dat meer verkeer problemen geeft voor de ontwikkeling van kinderlongen, voor mensen met ademhalingsproblemen en ouderen. Ook het risico op dementie en vroegtijdig overlijden neemt toe bij het wonen aan een doorgaande weg. Groen maakt mensen gelukkiger en verbetert de weerstand.

Stad van de toekomst

Na de coronacrisis is er een heleboel veranderd in hoe we naar steden kijken. Groen, ruimte en plekken om buiten te zijn, blijken nog veel belangrijker. Ook werken meer mensen thuis of rijden niet meer in de spits. Grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht maken hun steden steeds meer autoluw. Lees ook:
Zeven redenen om te investeren in een groene stad van Wageningen University

Een beter plan, mét burgerparticipatie

Maar, hoe gaan we dat doen? We zijn van plan om de gemeente met de inwoners van het Soesterkwartier te helpen om tot een beter plan te komen dan een weg door de Groengordel. Bekijk ons voorstel